3 thoughts on “katiusa

  1. Od deminutiva do raketnog bacača!

    KaćuÅ¡a (rus.: Катюша; eng.: Katyusha) je ruska sovjetska ratna pjesma o djevojci koja čezne za svojim dragim, koji je na bojiÅ¡nici… “KaćuÅ¡a” je zapravo deminutiv iz dragosti imena Ekaterina (Katarina). U ruskom jeziku mnoga imena imaju takve deminutive (uz nadimke). Na primjer, nadimak imena Natalija je NataÅ¡a, a dodatni deminutiv je NataÅ¡enka. U slučaju Ekaterine, Katja je nadimak, a deminutiv je KaćuÅ¡a. Po ovoj pjesmi ime su dobili i KaćuÅ¡a raketni bacači BM-8, BM-13 i BM-31, koji je napravila i koristila Crvena armija u Drugom svjetskom ratu.

Leave a Reply